हेन्री फोर्ड – विचार व सुविचार

Henry Ford Quotes Marathi

Henry Ford Quotes Marathi Translation

 

Coming together is a beginning; keeping together is progress; working together is success.

एकत्र येणे ही एक सुरुवात आहे; एकत्र ठेवणे प्रगती आहे; एकत्र काम करणे हे यश आहे.

 

My best friend is the one who brings out the best in me.

माझा सर्वात चांगला मित्र म्हणजे तो जो माझ्यातलं सर्वोत्तम बाहेर आणतो.

 

If everyone is moving forward together, then success takes care of itself.

प्रत्येकजण एकत्र पुढे जात असेल तर, नंतर यश स्वत: ची काळजी घेतो.

 

Failure is simply the opportunity to begin again, this time more intelligently.

अपयश फक्त पुन्हा सुरू करण्याची संधी आहे, यावेळी अधिक बौद्धिकपणे.

 

A business that makes nothing but money is a poor business.

एक व्यवसाय जो पैशाशिवाय काहीच करत नाही तो एक गरीब व्यवसाय आहे.

 

Don’t find fault, find a remedy.

दोष शोधू नका, उपाय शोधा.

 

Anyone who stops learning is old, whether at twenty or eighty. Anyone who keeps learning stays young. The greatest thing in life is to keep your mind young.

जो कोणी शिकत नाही तो वृद्ध आहे, मग वीस किंवा ऎंशीवर असो. जो शिक्षण घेतो तो तरुण राहतो. आयुष्यात सर्वात मोठी गोष्ट म्हणजे आपले मन लहान ठेवणे आहे.

 

When everything seems to be going against you, remember that the airplane takes off against the wind, not with it.

जेव्हा सगळं काही तुमच्या विरोधात असेल, तेव्हा लक्षात ठेवा विमान नेहमी वाऱ्याच्या विरोधातच उड्डाण घेत असते वाऱ्यासोबत नाही.

 

If you think you can do a thing or think you can’t do a thing, you’re right.

आपण एखादी गोष्ट करू शकता किंवा आपण काही करू शकत नाही असे आपल्याला वाटत असल्यास, आपण बरोबर आहात.

 

Thinking is the hardest work there is, which is probably the reason why so few engage in it.

विचार करणे हे कठीण काम आहे, जे कदाचित काही इतके त्यात का गुंतले आहे याचे कारण असू शकते.

 

Quality means doing it right when no one is looking.

गुणवत्ता म्हणजे जेव्हा कोणीही बघत नसताना योग्य करणे.

 

तुम्हाला हे ‘हेन्री फोर्ड यांचे विचार व सुविचार’ कसे वाटले आणि व्याकरणाच्या व अनुवादाच्या चूक असल्यास कमेंटच्या माध्यमातून नक्कीच कळवा.