Jivnat Shiklele Dhade

Marathi Quotes & Stories

Tag: happened

कधीतरी कोणीतरी तुमच्या आयुष्यात…

Marathi Quote Happened

Marathi Quote Happened Marathi Quote Happened कधीतरी कोणीतरी तुमच्या आयुष्यात चालुन येईल आणि तुम्हाला जाणीव करुन देईल की, इतर कुणासोबत असताना ते कधीच का नाही घडलं. Someday, someone will walk into your life and make you realize why it never worked out with anyone else.   हा चित्रमयी विचार किंवा सुविचार तुम्हाला कसा वाटला व […]

Jivnat Shiklele Dhade © 2017