Jivnat Shiklele Dhade

मराठी कोट, सुविचार व कथा

Tag: free

जिच्याकडे लपवण्यासाठी काही नाहीये, ती…

Marathi Quote Free

Marathi Quote Free Marathi Quote Free जिच्याकडे लपवण्यासाठी काही नाहीये, ती जगातील सर्वात स्वतंत्र व मुक्त व्यक्ती आहे. The most free person in the world is the one who has nothing to hide.   Also read text based महान व्यक्तींचे लोकांवर सुंदर विचार व सुविचार here.

Jivnat Shiklele Dhade © 2017