कुटुंबावर विचार व सुविचार (इंग्रजी-मराठी)

Family Quotes Marathi & English by famous persons. Hope you will like this collection of quotes. Family Quotes Marathi You don’t choose your family. They are God’s gift to you, as you are to them. – Desmond Tutu आपण आपल्या कुटुंबाची निवड करत नाही. ते तुम्हाला देवाची भेट आहे, जसे आपण त्यांच्यासाठी आहात. – डेसमंड टूटू   […]