चाणक्य यांचे विचार व सुविचार

Chanakya Quotes Marathi

Chanakya Quotes Marathi Translation

 

The fragrance of flowers spreads only in the direction of the wind. But the goodness of a person spreads in all directions.

फुलांचे सुगंध केवळ वाराच्या दिशेने पसरते. परंतु एका व्यक्तीची चांगुलपणा सर्व दिशेने पसरते.

 

The world’s biggest power is the youth and beauty of a woman.

जगातील सर्वात मोठी शक्ती म्हणजे तरुणाई आणि एक स्त्री सौंदर्य.

 

The biggest guru-mantra is: never share your secrets with anybody. It will destroy you.

सर्वात मोठा गुरू मंत्र आहे: कधीही आपल्या गुप्त गोष्टी कोणाशीही सांगू नका. ते तुमचा नाश करील.

 

The one excellent thing that can be learned from a lion is that whatever a man intends doing should be done by him with a whole-hearted and strenuous effort.

एक उत्तम गोष्ट जी एका सिंहावरून शिकली जाऊ शकते, एक मनुष्य जो करू इच्छतो ते पूर्ण मनाने आणि कडक प्रयत्नाने केले पाहिजे.

 

Education is the best friend. An educated person is respected everywhere. Education beats the beauty and the youth.

शिक्षण हा सर्वात चांगला मित्र आहे. एक सुशिक्षित व्यक्ती सर्वत्र आदरणीय आहे. शिक्षण ही सौंदर्य आणि युवकांना पराभूत करते.

 

A person should not be too honest. Straight trees are cut first and honest people are screwed first.

व्यक्तीने खूप प्रामाणिक असू नये. सरळ झाडे प्रथम कापली जातात आणि प्रामाणिक लोकांना प्रथम वाईट केले जाते.

 

As soon as the fear approaches near, attack and destroy it.

जसं भय जवळ येईल, हल्ला करा आणि त्याचा नाश करा.

 

A man is great by deeds, not by birth.

जन्माद्वारे नव्हे तर मनुष्य कृत्यांद्वारे महान आहे.

 

There is some self-interest behind every friendship. There is no friendship without self-interests. This is a bitter truth.

प्रत्येक मैत्रीच्या मागे काही स्व: रुची आहे. स्व: रुची न घेता मैत्री नाही. हे एक कडू सत्य आहे.

 

Once you start a working on something, don’t be afraid of failure and don’t abandon it. People who work sincerely are the happiest.

एकदा आपण एखाद्या गोष्टीवर कार्य सुरु करता तेव्हा अपयशाबद्दल घाबरू नका आणि त्याला सोडून देऊ नका. जे लोक प्रामाणिकपणे कार्य करतात ते सर्वात आनंदी असतात.

 

तुम्हाला हे ‘चाणक्य यांचे विचार व सुविचार’ कसे वाटले आणि व्याकरणाच्या व अनुवादाच्या चूक असल्यास कमेंटच्या माध्यमातून नक्कीच कळवा.