Jivnat Shiklele Dhade

Marathi Quotes & Stories

Tag: behave

त्यांना तुमची गरज पडते का नाही याने…

Marathi Quote Behave

Marathi Quote Behave Marathi Quote Behave Image त्यांना तुमची गरज पडते का नाही याने काहीच फरक पडत नाही. फक्त तुम्ही मात्र योग्य असे वागत चला.   हा चित्रमयी विचार किंवा सुविचार तुम्हाला कसा वाटला व व्याकरणाच्या चूक असल्यास कमेंटच्या माध्यमातून नक्कीच कळवा. Also read text and pictorial based quote on friends here.

Jivnat Shiklele Dhade © 2017