कला – विचार व सुविचार

Art Quotes Marathi Art Quotes Marathi Translation   It is the supreme art of the teacher to awaken joy in creative expression and knowledge. – Albert Einstein सृजनशील अभिव्यक्ती आणि ज्ञानात आनंद व्यक्त करण्यासाठी शिक्षकांची सर्वोच्च कला आहे. – अल्बर्ट आईन्स्टाईन   The art of communication is the language of leadership. – James Humes दळणवळणाच्या […]