अब्राहम लिंकन – विचार व सुविचार

Abraham Lincoln Quotes Marathi Abraham Lincoln Quotes Marathi Translation   Nearly all men can stand adversity, but if you want to test a man’s character, give him power. जवळजवळ सर्व माणसे प्रतिकूल परिस्थितीला सामोरे जाऊ शकतात, परंतु जर एखाद्या माणसाच्या चारित्र्याची परीक्षा घ्यायची असेल तर त्याला शक्ती द्या.   All that I am, or hope […]