Jivnat Shiklele Dhade

Marathi Quotes & Stories

सांगण्यापेक्षा समजण्यावर, घेण्यापेक्षा देण्यावर आणि…

Marathi Quote People

Marathi Quote People Image

Marathi Quote People

Quote on People

सांगण्यापेक्षा समजण्यावर, घेण्यापेक्षा देण्यावर आणि बोलण्यापेक्षा करण्यावर भर असेल, तर विचार कृतीत उतरतात आणि तिथंच खरी माणसं घडतात.

 

हा चित्रमयी विचार किंवा सुविचार तुम्हाला कसा वाटला व व्याकरणाच्या चूक असल्यास कमेंटच्या माध्यमातून नक्कीच कळवा.

Read more text and pictorial based quotes on people here.

Updated: September 11, 2017 — 11:27 am

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Jivnat Shiklele Dhade © 2017