Jivnat Shiklele Dhade

Marathi Quotes & Stories

संधी कधीच चालून येत…

Marathi Quote Opportunity

Marathi Quote Opportunity Image

Beautiful Marathi Quote Opportunity

Marathi Quote Opportunity Image

संधी कधीच चालून येत नाही, तर संधी निर्माण करावी लागते.

 

हा चित्रमयी विचार किंवा सुविचार तुम्हाला कसा वाटला व व्याकरणाच्या चूक असल्यास कमेंटच्या माध्यमातून नक्कीच कळवा.

Also read text based ‘महान व्यक्तींचे संधीवर सुंदर विचार व सुविचार’ here.

Updated: October 10, 2017 — 11:14 am

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Jivnat Shiklele Dhade © 2017