Jivnat Shiklele Dhade

Marathi Quotes & Stories

विचार हेतूकडे नेतो, हेतू कृतीकडे…

Marathi Quote Thought

Marathi Quote Thought Image

Marathi Quote Thought

Quote on Thought

विचार हेतूकडे नेतो, हेतू कृतीकडे नेतो, कृतीमुळेच सवय लागते, सवयीमुळे स्वभाव बनतो आणि स्वभावामुळेच साध्य प्राप्त होते. म्हणजे विचार हीच यशाची पहिली पायरी आहे.

 

हा चित्रमयी विचार किंवा सुविचार तुम्हाला कसा वाटला व व्याकरणाच्या चूक असल्यास कमेंटच्या माध्यमातून नक्कीच कळवा.

Also read text based ‘यश – विचार व सुविचार’ here.

Updated: September 14, 2017 — 4:06 pm

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Jivnat Shiklele Dhade © 2017