Jivnat Shiklele Dhade

Marathi Quotes & Stories

लोकांचे त्यांच्या कृतीनुसार…

People Quote Marathi

People Quote Marathi Image

People Quote Marathi

People Quote Marathi

लोकांचे त्यांच्या कृतीनुसार व्यक्तीचित्रण करा आणि तुम्ही त्यांच्या शब्दांद्वारे कधीही फसविले जाणार नाहीत.

 

हा चित्रमयी विचार किंवा सुविचार तुम्हाला कसा वाटला व व्याकरणाच्या चूक असल्यास कमेंटच्या माध्यमातून नक्कीच कळवा.

Read more text and pictorial based quote on people here.

Updated: November 17, 2017 — 1:23 pm

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Jivnat Shiklele Dhade © 2017