Jivnat Shiklele Dhade

Marathi Quotes & Stories

मैत्री असो वा नातेसंबंध, सगळे बंध हे…

Marathi Quote Trust

Marathi Quote Trust Image

Marathi Quote Trust

Quote on Trust

Whether it’s a friendship or relationship, all bonds are built on trust, without it you have nothing.

मैत्री असो वा नातेसंबंध, सगळे बंध हे विश्वासावरच बांधले जात असतात. त्याच्याशिवाय तुमच्याकडे काहीच नाहीये.

 

हा चित्रमयी विचार किंवा सुविचार तुम्हाला कसा वाटला व व्याकरणाच्या आणि अनुवादाच्या चूक असल्यास कमेंटच्या माध्यमातून नक्कीच कळवा.

Read more text and pictorial based quote on trust here.

Updated: September 11, 2017 — 4:01 pm

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Jivnat Shiklele Dhade © 2017