Jivnat Shiklele Dhade

Marathi Quotes & Stories

माणूस निराळा वागतोय, बिघडला-कामातून…

Marathi Quote People

Marathi Quote People by Va Pu Kale

Marathi Quote People

Quote on People by Va Pu Kale

माणूस निराळा वागतोय, बिघडला-कामातून गेला, असं आपण पटकन एखादया बद्यल बोलतो. पण तसं नसतं. त्या सगळयाचा अर्थ तो आपल्याला हवा तसा वागत नाही एवढाच असतो. – व. पु. काळे

 

हा चित्रमयी विचार किंवा सुविचार तुम्हाला कसा वाटला व व्याकरणाच्या चूक असल्यास नक्कीच कळवा.

Also read text based ‘व. पु. काळे यांचे सुंदर विचार व सुविचार’ here.

Updated: August 13, 2017 — 7:24 am

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Jivnat Shiklele Dhade © 2017