Jivnat Shiklele Dhade

Marathi Quotes & Stories

माझ्या जीवनात, मी…

Learn Quote Marathi

Learn Quote Marathi Pictorial

Beautiful Learn Quote Marathi

Pictorial Learn Quote Marathi

माझ्या जीवनात, मी जगलो, मी पे्रमात पडलो, मी हरलो, मला नाकारलं, मी दुखावलो, मी विश्वास ठेवला, मी चुका केल्या, पण सगळयात जास्त मी शिकलो.

 

शिकण्यावर अधिक सुंदर विचार येथे वाचा.

Updated: November 21, 2017 — 12:47 pm

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Jivnat Shiklele Dhade © 2017