Jivnat Shiklele Dhade

Marathi Quotes & Stories

बर्‍याचदा असं होतं कि ज्यांच्याकडे…

Marathi Quote Giving

Marathi Quote Giving Image

Marathi Quote Giving

Quote on Giving

बर्‍याचदा असं होतं कि ज्यांच्याकडे इतरांना द्यायला अगदी थोडं आहे, तेच इतरांना सगळयात जास्त
देत असतात.

 

हा चित्रमयी विचार किंवा सुविचार तुम्हाला कसा वाटला व व्याकरणाच्या चूक असल्यास कमेंटच्या माध्यमातून नक्कीच कळवा.

Also read text based ‘महान व्यक्तींचे वेदनेवर विचार व सुविचार’ here.

Updated: August 18, 2017 — 10:14 pm

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Jivnat Shiklele Dhade © 2017