Jivnat Shiklele Dhade

Marathi Quotes & Stories

प्रेम कधीच अपयशी होत…

Marathi Quote Love

Marathi Quote Love Image

Marathi Quote Love

Quote on Love

प्रेम कधीच अपयशी होत नसतं. लोक होतात अपयशी प्रेमात.

Love never fails, people fails in love.

 

हा चित्रमयी विचार किंवा सुविचार तुम्हाला कसा वाटला व व्याकरणाच्या आणि अनुवादाच्या चूक असल्यास कमेंटच्या माध्यमातून नक्कीच कळवा.

Also read text and pictorial based quote on people here.

Updated: August 28, 2017 — 1:46 pm

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Jivnat Shiklele Dhade © 2017