Jivnat Shiklele Dhade

Marathi Quotes & Stories

प्रत्येक विचार आपण…

Thought Quote in Marathi

Thought Quote in Marathi Image

Beautiful Thought Quote

Thought Quote in Marathi

Every thought we think is creating our future. – Louise Hay

प्रत्येक विचार आपण विचार करतो आपले भविष्य घडवत आहे. – लुईस हेय

 

हा चित्रमयी विचार किंवा सुविचार तुम्हाला कसा वाटला व व्याकरणाच्या आणि अनुवादाच्या चूक असल्यास कमेंटच्या माध्यमातून नक्कीच कळवा.

Read more text and pictorial based quotes on thought here.

Updated: November 16, 2017 — 10:41 am

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Jivnat Shiklele Dhade © 2017