दुखवणे सुविचार – एखादयाला दुखावणे हे समुद्रात दगड फेकण्यासारखे सोपे

Leave a Reply