Jivnat Shiklele Dhade

Marathi Quotes & Stories

गुलाबाला सांभाळणारे फार कमी…

Marathi Quote Rose

Marathi Quote Rose Image

Marathi Quote Rose

Quote on Rose in Marathi

गुलाबाला सांभाळणारे फार कमी असतात. सुगंध घेऊन त्याच्या पाकळया विस्कटणारेच जास्त असतात.

 

हा चित्रमयी विचार किंवा सुविचार तुम्हाला कसा वाटला व व्याकरणाच्या चूक असल्यास कमेंटच्या माध्यमातून नक्कीच कळवा.

Also read text and pictorial based quote on people here.

Updated: September 29, 2017 — 9:47 am

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Jivnat Shiklele Dhade © 2017