Jivnat Shiklele Dhade

Marathi Quotes & Stories

खरे नाते तेच… जे…

Marathi Quote Relationship

Marathi Quote Relationship Image

Marathi Quote Relationship

Quote on Relationship

खरे नाते तेच… जे तुम्हाला भूतकाळासकट स्विकारते, वर्तमानकाळात पाठराखण करते आणि भविष्यात तुम्हाला धीर देते! प्रेम देते!

 

हा चित्रमयी विचार किंवा सुविचार तुम्हाला कसा वाटला व व्याकरणाच्या चूक असल्यास कमेंटच्या माध्यमातून नक्कीच कळवा.

Also read text based ‘नाते – विचार व सुविचार’ here.

Updated: September 20, 2017 — 12:11 pm

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Jivnat Shiklele Dhade © 2017