Jivnat Shiklele Dhade

Marathi Quotes & Stories

क्षण गोळा करा. गोष्टी…

Moments Quote Marathi

Moments Quote Marathi

Beautiful Moments Quote Marathi

Moments Quote Marathi Image

क्षण गोळा करा. गोष्टी नाही.

Collect moments. Not things.

 

हा चित्रमयी विचार किंवा सुविचार तुम्हाला कसा वाटला व व्याकरणाच्या आणि अनुवादाच्या चूक असल्यास कमेंटच्या माध्यमातून नक्कीच कळवा.

Also read text and pictorial based quotes on life here.

Updated: October 9, 2017 — 8:45 am

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Jivnat Shiklele Dhade © 2017