Jivnat Shiklele Dhade

मराठी कोट, सुविचार व कथा

कोणीतरी व्हा जो आपल्या मानसिक…

Marathi Quote Health

Marathi Quote Health Image

Marathi Quote Health

Quote on Health

Be someone who is good for your mental health. – Bryant Mcgill

कोणीतरी व्हा जो आपल्या मानसिक आरोग्यासाठी चांगला आहे. – ब्रायंट मॅकगिल

 

हा चित्रमयी विचार किंवा सुविचार तुम्हाला कसा वाटला व व्याकरणाच्या आणि अनुवादाच्या चूक असल्यास कमेंटच्या माध्यमातून नक्कीच कळवा.

Also read text and pictorial based quote on people here.

Updated: September 6, 2017 — 8:44 am

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Jivnat Shiklele Dhade © 2017