Jivnat Shiklele Dhade

मराठी कोट, सुविचार व कथा

एक नकारात्मक मन आपल्याला…

Marathi Quote Life

Marathi Quote Life Image

Marathi Quote Life

Quote on Life

A negative mind will never give you a positive life. – unknown author

एक नकारात्मक मन आपल्याला एक सकारात्मक जीवन कधीच देणार नाही. – अज्ञात लेखक

 

हा चित्रमयी विचार किंवा सुविचार तुम्हाला कसा वाटला व व्याकरणाच्या आणि अनुवादाच्या चूक असल्यास कमेंटच्या माध्यमातून नक्कीच कळवा.

Read more text and pictorial based quotes on life here.

Updated: September 8, 2017 — 8:48 am

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Jivnat Shiklele Dhade © 2017