Jivnat Shiklele Dhade

मराठी कोट, सुविचार व कथा

ऍरिस्टोटल यांचे विचार व सुविचार

Aristotle Quotes Marathi

Aristotle Quotes Marathi

 

It is during our darkest moments that we must focus to see the light.

आपल्या काळोमान क्षणा दरम्यान आपण प्रकाश पाहण्यासाठी लक्ष केंद्रित केले पाहिजे.

 

It is the mark of an educated mind to be able to entertain a thought without accepting it.

एखादा विचार स्वीकार न करता त्याचा मनोरंजन करता येणे हे एक सुशिक्षित मनाचे चिन्ह आहे.

 

The roots of education are bitter, but the fruit is sweet.

शिक्षणाची मुळे कडू आहेत, पण फळ गोड आहे.

 

Quality is not an act, it is a habit.

गुणवत्ता ही एक कृती नाही, ही एक सवय आहे.

 

Pleasure in the job puts perfection in the work.

नोकरीमध्ये आनंद हा कामात परिपूर्णता दाखवतो.

 

Love is composed of a single soul inhabiting two bodies.

प्रेम हे एका आत्म्यापासून बनलेले असून दोन शरीरात वास्तव्य करतं.

 

My best friend is the man who in wishing me well wishes it for my sake.

माझा जिवलग मित्र म्हणजे तो माणूस जो माझ्यासाठी शुभेच्छा देतो.

 

There is no great genius without some touch of madness.

वेडेपणाचा काही स्पर्श न करता उत्कृष्ट अलौकिक बुद्धिमत्ता नाही.

 

The worst form of inequality is to try to make unequal things equal.

असमानताची सर्वात वाईट प्रकार म्हणजे असमान गोष्टी समान बनविण्याचा प्रयत्न करणे.

 

At his best, man is the noblest of all animals; separated from law and justice he is the worst.

त्याच्या उत्कृष्ट वेळी, मनुष्य सर्व प्राणिमात्रांमध्ये श्रेष्ठ आहे; कायदा आणि न्याय पासून वेगळे तो वाईट आहे.

 

The aim of the wise is not to secure pleasure, but to avoid pain.

बुद्धीचा हेतू सुख मिळवणे नव्हे, तर वेदना टाळण्यासाठी आहे.

 

Good habits formed at youth make all the difference.

तरुणपणी घडविलेल्या चांगल्या सवयी सर्व फरक पाडतात.

 

Happiness depends upon ourselves.

आनंद हा आपल्यावर अवलंबून असतो.

 

Wishing to be friends is quick work, but friendship is a slow ripening fruit.

मित्र बनविणे इच्छा आहे जलद काम, पण मैत्री हळु काटेरी फळ आहे.

 

हे देखील वाचा: “व. पु. काळे यांचे सुंदर विचार व सुविचार” येथे.

Updated: November 29, 2017 — 11:52 am

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Jivnat Shiklele Dhade © 2017