Jivnat Shiklele Dhade

मराठी कोट, सुविचार व कथा

आयुष्यातल्या छोटया छोटया गोष्टींपासून…

Marathi Quote Little Things

Pictorial Marathi Quote Little Things

Beautiful Marathi Quote Little Things

Pictorial Marathi Quote Little Things

आयुष्यातल्या छोटया छोटया गोष्टींपासून आनंद घ्यायला हवा! कारण नंतर एखाद्या दिवशी असं वाटू लागेल, ‘अरे खरंच ते तेंव्हा राहून गेलं, त्या खूप मोठया गोष्टी होत्या.’

 

आनंदावर देखील विचार व सुविचार येथे वाचा.

Updated: November 27, 2017 — 12:17 pm

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Jivnat Shiklele Dhade © 2017