Jivnat Shiklele Dhade

Marathi Quotes & Stories

आज आपण जिथवर पोहचलो त्याचा…

Marathi Quote Pride

Marathi Quote Pride Image

Marathi Quote Pride

Quote on Pride

आज आपण जिथवर पोहचलो त्याचा अभिमान जरुर बाळगा आणि आपण यापुढे जिथ पोचायचे ठरवले आहे, तिथवर नक्की पोचणार आहोत त्याचा विश्वासही जरुर बाळगला पाहिजे.

 

हा चित्रमयी विचार किंवा सुविचार तुम्हाला कसा वाटला व व्याकरणाच्या चूक असल्यास कमेंटच्या माध्यमातून नक्कीच कळवा.

Also read text based ‘यश – विचार व सुविचार’ here.

Updated: September 18, 2017 — 10:56 am

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Jivnat Shiklele Dhade © 2017