Tag: waiting

जी व्यक्ती तुमच्यासाठी वाट…

Marathi Quotes Waiting

Marathi Quotes Waiting Marathi Quotes Waiting जी व्यक्ती तुमच्यासाठी वाट बघणार नाही, तिच्यावर वाट बघण्यात आपला वेळ वाया घालवू नका.   Read more text and pictorial based quotes on waiting here.

इतकी ही वाट पाहू नका कि…

Marathi Quotes

Marathi Quotes on Waiting and Opportunity Marathi Quotes: इतकी ही वाट पाहू नका कि ज्याने तुम्ही संधीच गमावून बसणार. Read more quotes on waiting here. Read more quotes on opportunity here.

योग्य वेळेची वाट पाहू नका…

Marathi Quotes

Marathi Quotes on Waiting Marathi Quotes: योग्य वेळेची वाट पाहू नका, वेळेलाच योग्य बनवा. Read more quotes on waiting here.

कुणीतरी आपल्याला फुल आणून देईल यासाठी…

Marathi Quotes

Marathi Quotes on Flower, Waiting and Mind Marathi Quotes: ‘कुणीतरी आपल्याला फुल आणून देईल यासाठी कुणाची वाट बघण्यापेक्षा स्वत:चा बाग बगीचा बनवा आणि स्वत:च्या मनाला सजवा.’ Read more quotes on flower here. Read more quotes on waiting here. Read more quotes on mind here.

Jivnat Shiklele Dhade © 2016-17