Tag: time

संयमी रहा. काही गोष्टी…

Marathi Quotes Patient

Marathi Quotes Patient Marathi Quotes Patient संयमी रहा. काही गोष्टी वेळ घेतात. Stay patient. Some things take time.   Also read text and pictorial based quotes on time here.

जी व्यक्ती तुमच्यासाठी वाट…

Marathi Quotes Waiting

Marathi Quotes Waiting Marathi Quotes Waiting जी व्यक्ती तुमच्यासाठी वाट बघणार नाही, तिच्यावर वाट बघण्यात आपला वेळ वाया घालवू नका.   Read more text and pictorial based quotes on waiting here.

वेळच सर्वकाही आहे. जे काही घडायचं असतं ते…

Marathi Quotes

Marathi Quotes on Time and Reasons Marathi Quotes: वेळच सर्वकाही आहे. जे काही घडायचं असतं ते घडणारचंं. योग्य वेळी, योग्य कारणांसाठी. Timing is everything. If it’s meant to happen, it will, at the right time for the right reasons. Read more quotes on time here. Read more quotes on reasons here.

तुम्ही असा विचार करत असणार, तिला तुमची…

Marathi Quotes

Marathi Quotes on Money, Gift, Time, Effort, Honest, Loyalty, Smile and Priority Marathi Quotes: तुम्ही असा विचार करत असणार, तिला तुमची गाडी हवी आहे, तुमचा पैसा आणि भेटवस्तू. पण योग्य स्त्रीला हवा असतो तो तुमचा वेळ, तुमचे प्रयत्न, तुमचा प्रामाणिकपणा, तुमची निष्ठा, तुमचे स्मितहास्य आणि तुम्ही तिला देत असलेले प्राधान्य. You might think she wants […]

ज्या लोकांनी त्यांच्या व्यस्त वेळेतही तुमच्यासाठी…

Marathi Quotes

Marathi Quotes on People, Time and Love Marathi Quotes: अशा लोकांचा आदर करा, ज्या लोकांनी त्यांच्या व्यस्त वेळेतही तुमच्यासाठी वेळ काढलाय. प्रेम अशा लोकांवर करा, ज्या लोकांनी त्यांच्या वेळेस महत्त्व न देता तुमच्यासाठी वेळ काढलाय जेव्हा तुम्हाला त्यांची गरज होती. Read more quotes on people here. Read more quotes on time here.

जर तुम्हाला कुणाला काही द्यायचे असेल

Marathi Quotes

Marathi Quotes on Time Marathi Quotes: जर तुम्हाला कुणाला काही द्यायचे असेल, तर त्यांना चांगला वेळ द्या. कारण तुम्ही प्रत्येक वस्तू परत घेउु शकता पण दिलेला चांगला वेळ कधीच नाही. Read more quotes on time here.

Jivnat Shiklele Dhade © 2016-17