Jivnat Shiklele Dhade

Marathi Quotes & Stories

Tag: time

कठीण काळात सतत स्वत:ला…

Marathi Quote Hard Time

Marathi Quote Hard Time Marathi Quote Hard Time कठीण काळात सतत स्वत:ला सांगा “शर्यत अजून संपलेली नाही, कारण मी अजून जिंकलो नाही.” Tell yourself in the difficult times: “The race is not over yet, because I have not won yet.”   हा चित्रमयी विचार किंवा सुविचार तुम्हाला कसा वाटला व व्याकरणाच्या आणि अनुवादाच्या चूक असल्यास […]

Jivnat Shiklele Dhade © 2017