Tag: things

एखादी चांगली गोष्ट मुळीच न करण्यापेक्षा…

Marathi Quotes Things

Marathi Quotes Things Marathi Quotes Things एखादी चांगली गोष्ट मुळीच न करण्यापेक्षा ती कमी प्रमाणात करणे किंवा सावकाशीने करणे श्रेयस्कर.   Read more text and pictorial based quotes on things here.

आपण महान गोष्टी करू शकत नाही तर…

Marathi Quotes Things

Marathi Quotes Things Marathi Quotes Things आपण महान गोष्टी करू शकत नाही तर, महान मार्गामध्ये लहान गोष्टी करा.   Also read text and pictorial based quotes on problem here.

चांगल्या गोष्टी…

Marathi Quotes Good Things

Marathi Quotes Good Things Marathi Quotes Good Things चांगल्या गोष्टी घडणार आहेत. विश्वास ठेवा. सकारात्मक रहा. Good things are going to happen. Have faith. Stay positive.   Also read text and pictorial based quotes on positive here.

Jivnat Shiklele Dhade © 2016-17