Tag: stress

२०१७ जास्त मजा. जास्त साहस…

2017 New Year Marathi Quotes

2017 New Year Marathi Quotes 2017 New Year Marathi Quotes २०१७ जास्त मजा. जास्त साहस. जास्त झोप. जास्त हास्य. कमी नकारात्मक. कमी ताण. जास्त तयार. जास्त प्रेम. मी तयार आहे! आपणसुद्धा तयार असल्यास ‘होय’ टाइप करा. Read more quotes on laugh here. Read more quotes on love here.

मला साधे सरळ जीवन जगायचे आहे. ताण तणाव…

Marathi Quotes

Marathi Quotes on Life, Stress and Happy Marathi Quotes: मला साधे सरळ जीवन जगायचे आहे. ताण तणाव नसलेले जीवन. मला खूप काही श्रीमंती आणि प्रसिद्धी नकोय. मला फक्त आनंदी राहायचे आहे. I want to live a simple life without stress or worry. I don’t need a lot of stuff. I just want to be happy. […]

Jivnat Shiklele Dhade © 2016-17