Tag: someone

एखाद्याला शोधणे किती सुंदर आहे जो…

Marathi Quotes Someone

Marathi Quotes Someone Marathi Quotes Someone एखाद्याला शोधणे किती सुंदर आहे जो काहीही विचारत नाही पण तुमची संगत विचारतो. How beautiful it is to find someone who asks for nothing but your company.   Also read text and pictorial based quotes on person here.

आपल्या जीवनात असण्यासाठी कधीच…

Marathi Quotes

Self-respect Quotes Marathi Self-respect Quotes Marathi आपल्या जीवनात असण्यासाठी कधीच कुणाकडे भीक मागू नका! जर तुम्ही मेसेज पाठवता, फोन करता, भेट देता आणि तरीही दुर्लक्षित होता तर फक्त चालते व्हा! त्याला स्वाभिमान म्हणतात!   Also read text and pictorial based quotes on life here.

केवळ तुम्ही कुणावर पे्रम करताय म्हणून

Marathi Quotes

Marathi Quotes on Love, Happy and Someone Marathi Quotes : केवळ तुम्ही कुणावर पे्रम करताय म्हणून याचा अर्थ असा नाही होत कि ते तुम्हाला समाधानी वा आनंदी ठेवतील. Just because you love someone, doesn’t mean they can make you happy. Read more quotes on love here. Read more quotes on happy here. Read more quotes […]

जुळवून घ्या… जेव्हा कोणाला तरी तुमच्या बरोबर…

Marathi Quotes

Marathi Quotes on Adjust and Compromise Marathi Quotes: जुळवून घ्या… जेव्हा कोणाला तरी तुमच्या बरोबर राहवसं वाटतं आणि तडजोड करा… जेव्हा तुम्हाला कोणा बरोबर राहवसं वाटतं.   Read more quotes on adjust here. Read more quotes on compromise here.

जेव्हा तुम्ही खरोखर कुणासाठी खास असतात…

Marathi Quotes

Marathi Quotes on Someone Special and Promise Marathi Quotes: जेव्हा तुम्ही खरोखर कुणासाठी खास असतात, ती व्यक्ती नेहमी तुमच्यासाठी वेळ काढत असते. कोणतेही निमित्त नाही, खोटेपणा नाही, आणि तुटणारे वचन ही नाही.   Read more quotes on someone special here. Read more quotes on promise here.

Jivnat Shiklele Dhade © 2016-17