Tag: smile

शांतीची सुरुवात स्मित…

Marathi Quotes Peace

Marathi Quotes Peace Marathi Quotes Peace शांतीची सुरुवात स्मित हास्याने होते. – मदर टेरेसा The beginning of peace starts with smile laughs. – Mother Teresa   Also read text and pictorial based quotes on smile here.

त्या सर्व लोकांसाठी ज्यांनी…

Marathi Quotes Thank

Marathi Quotes Thank Marathi Quotes Thank त्या सर्व लोकांसाठी ज्यांनी मला स्मित केलं. “धन्यवाद” For all the people who made me smile. “Thank you”.   Read more text and pictorial based quotes on smile here.

जर ती तुमच्या स्मितहास्यासाठी जबाबदार आहे…

Marathi Quotes

Responsible, Smile, Heart and Smile Quotes Marathi Smile Quotes Marathi: जर ती तुमच्या स्मितहास्यासाठी जबाबदार आहे, तर तुम्ही तीच्या हृदयासाठी जबाबदार बना. If she is responsible for your smile, be responsible for her heart. Read more quotes on responsible here. Read more quotes on smile here. Read more quotes on heart here.

केवळ एक व्यक्ती चेहर्‍यावर नेहमी स्मितहास्य…

Marathi Quotes

Marathi Quotes on Smile, Hope and Strength Marathi Quotes: केवळ एक व्यक्ती चेहर्‍यावर नेहमी स्मितहास्य आणत आहे म्हणजे त्यांचे जीवन परिपूर्ण आहे असे नव्हे. तर ते स्मितहास्य आशेचे आणि सामर्थ्याचे एक लक्षण आहे. Just because a person smiles all the time, doesn’t mean their life is perfect. That smile is a symbol of Hope and […]

तुम्ही असा विचार करत असणार, तिला तुमची…

Marathi Quotes

Marathi Quotes on Money, Gift, Time, Effort, Honest, Loyalty, Smile and Priority Marathi Quotes: तुम्ही असा विचार करत असणार, तिला तुमची गाडी हवी आहे, तुमचा पैसा आणि भेटवस्तू. पण योग्य स्त्रीला हवा असतो तो तुमचा वेळ, तुमचे प्रयत्न, तुमचा प्रामाणिकपणा, तुमची निष्ठा, तुमचे स्मितहास्य आणि तुम्ही तिला देत असलेले प्राधान्य. You might think she wants […]

जेव्हा जीवन तुम्हाला रडण्यास शंभर कारणे देेईल

Marathi Quotes

Marathi Quotes on Life and Smile Marathi Quotes: जेव्हा जीवन तुम्हाला रडण्यास शंभर कारणे देेईल, तेव्हा तुम्ही जीवनास दाखवा की तुमच्याकडे स्मित हास्यासाठी हजारो कारणे आहेत. Read more quotes on life here. Read more quotes on smile here.

Jivnat Shiklele Dhade © 2016-17