Tag: regret

माणसाची ओळख स्वभावातून असावी नावातून…

Marathi Quotes

Marathi Quotes on Relation, Money and Love Marathi Quotes: माणसाची ओळख स्वभावातून असावी नावातून नाही. हसत ठेवण्याची जिद्द असावी दु:ख देण्याची नाही. नात्यांना नसते गरज पैशांची ओढ असते ती फक्त पे्रमाची.   Read more quotes on relationships here.

प्रवासाच्या एका ही क्षणाला…

Marathi Quotes

Marathi Quotes on Journey, Regret and Destination Marathi Quotes: प्रवासाच्या एका ही क्षणाला दुखी होऊ नका. जर तो तुमच्या प्रवासातला थांबा नव्हता, तर ती पुढे चांगल्या गोष्टी येण्याची पूर्वतयारी होती. Never regret a single moment of the journey. If it wasn’t your destination, it was a preparation for better things to come. Read more quotes […]

मी ज्या गोष्टी केल्यात मला त्यांच दु:ख…

Marathi Quotes

Marathi Quotes on Regret and Opportunity Marathi Quotes: मी ज्या गोष्टी केल्यात मला त्यांच दु:ख नाहीये. मला त्या गोष्टींचं दु:ख आहे, ज्या संधी असतानाही मी केल्या नाहीत.   Read more text and pictorial based quotes on opportunity here.

Jivnat Shiklele Dhade © 2016-17