Jivnat Shiklele Dhade

Marathi Quotes & Stories

Tag: Pu La Deshpande

पु. ल. देशपांडे यांचे विचार व सुविचार

Pu La Deshpande Quotes

Pu La Deshpande Quotes Beautiful Pu La Deshpande Quotes   जाळायला काही नसलं की पेटलेली काडीसुद्धा आपोआप विझते. खर्च झाल्याचं दु:ख नसतं, हिशोब लागला नाही कि त्रास होतो. प्रोब्लेम्स नसतात कोणाला? ते शेवटपर्यंत असतात. पण प्रत्येक प्रोब्लेमला उत्तर असतंच.ते सोडवायला कधी वेळ हवा असतो, कधी पैसा तर कधी माणसं. या तिन्ही गोष्टीपलीकडला प्रोब्लेम अस्तित्वातच नसतो. […]

Jivnat Shiklele Dhade © 2017