Jivnat Shiklele Dhade

Marathi Quotes & Stories

Tag: positive

तुम्हाला प्रत्येक सकाळी उठून…

Positive Quote Marathi

Positive Quote Marathi Positive Quote Marathi Image You have to get up every morning and tell yourself – “I can do this! ” तुम्हाला प्रत्येक सकाळी उठून स्वत:ला सांगायचे आहे… “मी हे करु शकतो!”   हा चित्रमयी विचार किंवा सुविचार तुम्हाला कसा वाटला व व्याकरणाच्या आणि अनुवादाच्या चूक असल्यास कमेंटच्या माध्यमातून नक्कीच कळवा. Also read […]

सकारात्मकवर विचार व सुविचार

Positive Quotes Marathi

Positive Quotes Marathi Positive Quotes Marathi Translation   Love yourself. It is important to stay positive because beauty comes from the inside out. – Jenn Proske स्वत: वर प्रेम करा. सकारात्मक रहाणे महत्वाचे आहे कारण सौंदर्य आतून बाहेर येते. – जेन प्रॉस्के   Stay positive and happy. Work hard and don’t give up hope. Be […]

Jivnat Shiklele Dhade © 2017