Tag: person

एक व्यक्ती जी तुमची शांतता समजू…

Marathi Quotes

Marathi Quotes on Silence and Words Marathi Quotes एक व्यक्ती जी तुमची शांतता समजू शकत नाही कदाचित तुमचे शब्दही समजू शकणार नाही. A person who doesn’t understand your silence will probably not understand your words.   Also read text and pictorial based quotes on words here.

कधी कधी जी व्यक्ती सगळयांना आनंदात…

Lonely Quotes Marathi

Lonely Quotes Marathi Lonely Quotes Marathi कधी कधी जी व्यक्ती सगळयांना आनंदात ठेवण्याचा प्रयत्न करत असते ती व्यक्ती सगळयात एकटी असते. Sometimes the person who tries to keep everyone happy is the most lonely person.   Also read text and pictorial based quotes on happy here.

जगासाठी तुम्ही एक व्यक्ती असू शकता, परंतु…

Marathi Quotes Person

Marathi Quotes Person Marathi Quotes Person जगासाठी तुम्ही एक व्यक्ती असू शकता, परंतु एका व्यक्तीसाठी तुम्ही जग आहात. To the world you may be one person, but to one person you are the world.   Read more text and pictorial based quotes on person here.

जीवनात अडचणी त्यालाच येतात, जी व्यक्ती…

Marathi Quotes Difficulties

Marathi Quotes Difficulties Marathi Quotes Difficulties जीवनात अडचणी त्यालाच येतात, जी व्यक्ती नेहमी जबाबदारी उचलायला तयार असते आणि जबाबदारी घेणारे कधी हारत नाहीत. ते जिंकतात किंवा शिकतात.   Read more text and pictorial based quotes on person here.

जी व्यक्ति स्वत:बद्दल…

Marathi Quotes Person

Marathi Quotes Person Marathi Quotes Person जी व्यक्ति स्वत:बद्दल विचार करीत नाही, ती विचारच करीत नाही.   Read more text and pictorial based quotes on person here.

सुंदर व्यक्ती चांगल्या विचारांची असेलच असं…

Marathi Quotes

Sundar Vyakti Marathi Quotes Images Sundar Vyakti Marathi Quotes: सुंदर व्यक्ती चांगल्या विचारांची असेलच असं नाही. पण चांगल्या विचारांची व्यक्ती मात्र नेहमीच सुंदर असते. Read more quotes on person here.

अहंकारापायी आपल्या आवडत्या व्यक्तीला…

Marathi Quotes

Marathi Quotes on Ego and Person Marathi Quotes: अहंकारापायी आपल्या आवडत्या व्यक्तीला सोडण्याऐवजी आवडत्या व्यक्तीसाठी आपला अहंकार सोडणे कधीही चांगले. Read more quotes on ego here. Read more quotes on person here.

जर चुकीच्या माणसावर तुम्ही एवढं प्रेम…

Marathi Quotes

Love Quotes Marathi and Quotes on Person Love Quotes Marathi: जर चुकीच्या माणसावर तुम्ही एवढं प्रेम करु शकता, तर कल्पना करा योग्य व्यक्तीवर तुम्ही केवढे प्रेम करु शकता. Read more quotes on person here. Read more quotes on love here.

केवळ एक व्यक्ती चेहर्‍यावर नेहमी स्मितहास्य…

Marathi Quotes

Marathi Quotes on Smile, Hope and Strength Marathi Quotes: केवळ एक व्यक्ती चेहर्‍यावर नेहमी स्मितहास्य आणत आहे म्हणजे त्यांचे जीवन परिपूर्ण आहे असे नव्हे. तर ते स्मितहास्य आशेचे आणि सामर्थ्याचे एक लक्षण आहे. Just because a person smiles all the time, doesn’t mean their life is perfect. That smile is a symbol of Hope and […]

कधी कधी शांत व्यक्तींकडे खरच खूप काही…

Marathi Quotes

Marathi Quotes Person Marathi Quotes Person कधी कधी शांत व्यक्तींकडे खरच खूप काही बोलण्यासारखे असते. कोण त्यांच्याकडून खुलासा करुन घेईल याबद्दल ते काळजीपूर्वक असतात. Read more quotes on person here.

Page 1 of 212
Jivnat Shiklele Dhade © 2016-17