Jivnat Shiklele Dhade

Marathi Quotes & Stories

Tag: people

लोकांचे त्यांच्या कृतीनुसार…

People Quote Marathi

People Quote Marathi People Quote Marathi Image लोकांचे त्यांच्या कृतीनुसार व्यक्तीचित्रण करा आणि तुम्ही त्यांच्या शब्दांद्वारे कधीही फसविले जाणार नाहीत.   हा चित्रमयी विचार किंवा सुविचार तुम्हाला कसा वाटला व व्याकरणाच्या चूक असल्यास कमेंटच्या माध्यमातून नक्कीच कळवा. Read more text and pictorial based quote on people here.

जग छान लोकांनी भरलेलं आहे. जर…

Marathi Quote People

Marathi Quote People Marathi Quote People Image The world is filled with nice people. If you can’t find one, be one. जग छान लोकांनी भरलेलं आहे. जर आपण एक शोधू शकत नसल्यास, एक व्हा.   हा चित्रमयी विचार किंवा सुविचार तुम्हाला कसा वाटला व व्याकरणाच्या आणि अनुवादाच्या चूक असल्यास कमेंटच्या माध्यमातून नक्कीच कळवा. Read more […]

आपण लोकांना चुकून भेटत…

Marathi Quote People

Marathi Quote People Marathi Quote People Image We don’t meet people accidentally. Everyone comes in our life for a reason. आपण लोकांना चुकून भेटत नाही. प्रत्येकजण आपल्या आयुष्यात एका कारणासाठी येतो.   हा चित्रमयी विचार किंवा सुविचार तुम्हाला कसा वाटला व व्याकरणाच्या आणि अनुवादाच्या चूक असल्यास कमेंटच्या माध्यमातून नक्कीच कळवा. Read more text and pictorial […]

काही लोक केवळ एकटं कसं…

Marathi Quote People

Marathi Quote People Marathi Quote People Image Some people come into your life only to teach you how to live alone. काही लोक केवळ एकटं कसं जगतात हे शिकवण्यासाठी तुमच्या जीवनात येतात.   हा चित्रमयी विचार किंवा सुविचार तुम्हाला कसा वाटला व व्याकरणाच्या आणि अनुवादाच्या चूक असल्यास कमेंटच्या माध्यमातून नक्कीच कळवा. Read more text and […]

सांगण्यापेक्षा समजण्यावर, घेण्यापेक्षा देण्यावर आणि…

Marathi Quote People

Marathi Quote People Marathi Quote People Image सांगण्यापेक्षा समजण्यावर, घेण्यापेक्षा देण्यावर आणि बोलण्यापेक्षा करण्यावर भर असेल, तर विचार कृतीत उतरतात आणि तिथंच खरी माणसं घडतात.   हा चित्रमयी विचार किंवा सुविचार तुम्हाला कसा वाटला व व्याकरणाच्या चूक असल्यास कमेंटच्या माध्यमातून नक्कीच कळवा. Read more text and pictorial based quotes on people here.

माणसे कमविण्यात जो आनंद…

Marathi Quote People

Marathi Quote People Marathi Quote People Image माणसे कमविण्यात जो आनंद आहे, तो पैसा कमविण्यात नाही. The joy in earning people, is not in earning money. हा चित्रमयी विचार किंवा सुविचार तुम्हाला कसा वाटला व व्याकरणाच्या आणि अनुवादाच्या चूक असल्यास कमेंटच्या माध्यमातून नक्कीच कळवा. Read more text and pictorial based quote on people here.

लोक बदलतात. आठवणी…

Marathi Quote People

Marathi Quote People Marathi Quote People Image लोक बदलतात. आठवणी नाही. People change. Memories don’t.   हा चित्रमयी विचार किंवा सुविचार तुम्हाला कसा वाटला व व्याकरणाच्या आणि अनुवादाच्या चूक असल्यास कमेंटच्या माध्यमातून नक्कीच कळवा. Read more text and pictorial based quote on people here.

हळव्या मनाचे लोक जास्त दुखावली…

Marathi Quote People

Marathi Quote People Marathi Quote People Image हळव्या मनाचे लोक जास्त दुखावली जातात, पण ते जास्त प्रेम करतात आणि जास्त स्वप्न पाहतात. – अगस्तो क्युरी Sensitive people suffer more, but they love more and dream more. – Augusto Cury   हा चित्रमयी विचार किंवा सुविचार तुम्हाला कसा वाटला व व्याकरणाच्या आणि अनुवादाच्या चूक असल्यास कमेंटच्या […]

आपल्या जवळच्या माणसांसाठी वेळ…

Marathi Quote People

Marathi Quote People Marathi Quote People Image आपल्या जवळच्या माणसांसाठी वेळ काढा. नाहीतर जेव्हा वेळ मिळेल तेव्हा माणसे जवळ नसतील. Get time for people near you. Otherwise, people will not be near when you get time for them.   हा चित्रमयी विचार किंवा सुविचार तुम्हाला कसा वाटला व व्याकरणाच्या आणि अनुवादाच्या चूक असल्यास कमेंटच्या माध्यमातून […]

Page 1 of 212
Jivnat Shiklele Dhade © 2017