Tag: opportunity

संधीवर सुंदर विचार आणि सुविचार – Opportunity Quotes in Marathi

Opportunity Quotes Marathi

Opportunity Quotes Marathi Opportunity Quotes Marathi   जर संधी ठोठावत नसेल, तर एक दार तयार करा. – मिल्टन बर्ले If opportunity doesn’t knock, build a door. – Milton Berle   अपयश फक्त पुन्हा सुरू करण्याची संधी आहे, या वेळी अधिक बौद्धिकपणे. – हेन्री फोर्ड Failure is simply the opportunity to begin again, this time more […]

इतकी ही वाट पाहू नका कि…

Marathi Quotes

Marathi Quotes on Waiting and Opportunity Marathi Quotes: इतकी ही वाट पाहू नका कि ज्याने तुम्ही संधीच गमावून बसणार. Read more quotes on waiting here. Read more quotes on opportunity here.

मी ज्या गोष्टी केल्यात मला त्यांच दु:ख…

Marathi Quotes

Marathi Quotes on Regret and Opportunity Marathi Quotes: मी ज्या गोष्टी केल्यात मला त्यांच दु:ख नाहीये. मला त्या गोष्टींचं दु:ख आहे, ज्या संधी असतानाही मी केल्या नाहीत.   Read more text and pictorial based quotes on opportunity here.

Jivnat Shiklele Dhade © 2016-17