Tag: opportunity

इतकी ही वाट पाहू नका कि…

Marathi Quotes

Marathi Quotes on Waiting and Opportunity Marathi Quotes: इतकी ही वाट पाहू नका कि ज्याने तुम्ही संधीच गमावून बसणार. Read more quotes on waiting here. Read more quotes on opportunity here.

मी ज्या गोष्टी केल्यात मला त्यांच दु:ख नाहीये

Marathi Quotes

Marathi Quotes on Regret and Opportunity Marathi Quotes: मी ज्या गोष्टी केल्यात मला त्यांच दु:ख नाहीये. मला त्या गोष्टींचं दु:ख आहे, ज्या संधी असतानाही मी केल्या नाहीत. Read more quotes on regret here. Read more quotes on opportunity here.

Jivnat Shiklele Dhade © 2016-17