Jivnat Shiklele Dhade

Marathi Quotes & Stories

Tag: opportunity

संधी कधीच चालून येत…

Beautiful Marathi Quote Opportunity

Marathi Quote Opportunity Marathi Quote Opportunity Image संधी कधीच चालून येत नाही, तर संधी निर्माण करावी लागते.   हा चित्रमयी विचार किंवा सुविचार तुम्हाला कसा वाटला व व्याकरणाच्या चूक असल्यास कमेंटच्या माध्यमातून नक्कीच कळवा. Also read text based ‘महान व्यक्तींचे संधीवर सुंदर विचार व सुविचार’ here.

महान व्यक्तींचे संधीवर सुंदर विचार व सुविचार

Opportunity Quotes Marathi

Opportunity Quotes Marathi by great persons. Opportunity Quotes Marathi translation.   If opportunity doesn’t knock, build a door. – Milton Berle जर संधी ठोठावत नसेल, तर एक दार तयार करा. – मिल्टन बर्ले   Success is where preparation and opportunity meet. – Bobby Unser यश म्हणजे जेथे तयारी आणि संधी मिळतात. – बॉबी उन्सर   […]

Jivnat Shiklele Dhade © 2017