Tag: negative

जर तुम्ही नकारात्मक परिस्थितीत…

Marathi Quotes Positive

Marathi Quotes Positive Marathi Quotes Positive जर तुम्ही नकारात्मक परिस्थितीत सकारात्मक राहू शकलात तर तुम्ही जिंकलात. If you can stay positive in a negative situation, you win.   Read more text and pictorial based quotes on positive here.

२०१७ जास्त मजा. जास्त साहस…

2017 New Year Marathi Quotes

2017 New Year Marathi Quotes 2017 New Year Marathi Quotes २०१७ जास्त मजा. जास्त साहस. जास्त झोप. जास्त हास्य. कमी नकारात्मक. कमी ताण. जास्त तयार. जास्त प्रेम. मी तयार आहे! आपणसुद्धा तयार असल्यास ‘होय’ टाइप करा. Read more quotes on laugh here. Read more quotes on love here.

आयुष्यातील नकारात्मक आणि वाईट गोष्टी आपण काढून टाकायला सुरुवात केली की

Marathi Quotes

Marathi Quotes on Life and Negative Marathi Quotes: आयुष्यातील नकारात्मक आणि वाईट गोष्टी आपण काढून टाकायला सुरुवात केली की, आपोआप चांगल्या गोष्टींसाठी जागा तयार होते. Read more quotes on life here. Read more quotes on negative here.

Jivnat Shiklele Dhade © 2016-17