Tag: money

माणसाची ओळख स्वभावातून असावी नावातून…

Marathi Quotes

Marathi Quotes on Relation, Money and Love Marathi Quotes: माणसाची ओळख स्वभावातून असावी नावातून नाही. हसत ठेवण्याची जिद्द असावी दु:ख देण्याची नाही. नात्यांना नसते गरज पैशांची ओढ असते ती फक्त पे्रमाची.   Read more quotes on relationships here.

तुम्ही असा विचार करत असणार, तिला तुमची…

Marathi Quotes

Marathi Quotes on Money, Gift, Time, Effort, Honest, Loyalty, Smile and Priority Marathi Quotes: तुम्ही असा विचार करत असणार, तिला तुमची गाडी हवी आहे, तुमचा पैसा आणि भेटवस्तू. पण योग्य स्त्रीला हवा असतो तो तुमचा वेळ, तुमचे प्रयत्न, तुमचा प्रामाणिकपणा, तुमची निष्ठा, तुमचे स्मितहास्य आणि तुम्ही तिला देत असलेले प्राधान्य. You might think she wants […]

Jivnat Shiklele Dhade © 2016-17