Tag: people

HD Images of Marathi Quotes People

Marathi Quotes People Images

काही लोक पाऊसात चालतात, इतर…

Rain Quotes Marathi

Rain Quotes Marathi Rain Quotes Marathi काही लोक पाऊसात चालतात, इतर फक्त ओले होतात. – राॅजर मिलर Some people walk in the rain, others just get wet. – Roger Miller   Also read text and pictorial based quotes on people here.

पुस्तके आणि चांगली माणसं लगेच…

Marathi Quotes People

Marathi Quotes People Marathi Quotes People पुस्तके आणि चांगली माणसं लगेच कळत नाहीत, त्यांना वाचावं लागतं.   Also read text and pictorial based quotes on trust here.

लोकांवर सुंदर विचार आणि सुविचार – People Quotes in Marathi

People Quotes Marathi

People Quotes Marathi People Quotes Marathi   ज्या लोकांकडे बदलण्याची क्षमता नाही, त्यांच्यावर रागावू नका. People who do not have ability to change, do not be angry on them.   स्तुतीने चांगली माणसे सुधारतात, तर वाईट माणसे बिघडतात.   प्रकाश रोखठोक असतो. लपवालपवीचा खेळ फक्त अंधारापाशी असतो. अंधार आणि आतल्या गाठीची माणसं सारखीच.   फक्त […]

ज्या लोकांकडे बदलण्याची क्षमता…

Angry Quotes Marathi

Angry Quotes Marathi Angry Quotes Marathi ज्या लोकांकडे बदलण्याची क्षमता नाही, त्यांच्यावर रागावू नका. People who do not have ability to change, do not be angry on them.   Also read text and pictorial based quotes on people here.

स्तुतीने चांगली माणसे…

Marathi Quotes Praise

Marathi Quotes Praise Marathi Quotes Praise स्तुतीने चांगली माणसे सुधारतात, तर वाईट माणसे बिघडतात.   Also read text and pictorial based quotes on people here.

प्रकाश रोखठोक असतो. लपवालपवीचा…

Marathi Quotes People

Marathi Quotes People Marathi Quotes People प्रकाश रोखठोक असतो. लपवालपवीचा खेळ फक्त अंधारापाशी असतो. अंधार आणि आतल्या गाठीची माणसं सारखीच.   Read more text and pictorial based quotes on people here.

फक्त काही लोकांवर प्रेम करण्यापेक्षा…

Marathi Quotes Heart

Marathi Quotes Heart Marathi Quotes Heart फक्त काही लोकांवर प्रेम करण्यापेक्षा सगळ्यांवर प्रेम करत रहा, कारण काही लोक हृदय तोडतील तेव्हा सगळेजण हृदय जोडायला नक्की येतील.   Also read text and pictorial based quotes on love here.

त्या सर्व लोकांसाठी ज्यांनी…

Marathi Quotes Thank

Marathi Quotes Thank Marathi Quotes Thank त्या सर्व लोकांसाठी ज्यांनी मला स्मित केलं. “धन्यवाद” For all the people who made me smile. “Thank you”.   Read more text and pictorial based quotes on smile here.

कधी कधी सर्वात सुंदर लोक रीतीने …

People Quotes Marathi

Marathi Quotes People कधी कधी सर्वात सुंदर लोक सुंदर रीतीने तुटलेली असतात. – R. M. Drake Read more text based and pictorial quotes on people here.

जे लोक तुम्हाला आवडत नाही, अशा लोकांबद्दल…

Marathi Quotes

Marathi Quotes on People and Thinking Marathi Quotes: जे लोक तुम्हाला आवडत नाही, अशा लोकांबद्दल विचार करण्यात एक मिनट ही वेळ वाया घालवू नका. Never waste a minute thinking about people you don’t like – Dwight D. Eisenhower Read more quotes on people here. Read more quotes on thinking here.

Page 1 of 3123
Jivnat Shiklele Dhade © 2016-17