Tag: lose

जर तुम्ही कोणातरी व्यक्तीस गमावलं…

Marathi Quotes

Marathi Quotes on Lose and Yourself Marathi Quotes: जर तुम्ही कोणातरी व्यक्तीस गमावलं, पण स्वत:ला शोधलं, तर तुम्ही जिंकलात. If you lose someone person, but find yourself, you won. Read more quotes on lose here. Read more quotes on yourself here.

तुम्ही खाली पडलात म्हणून तुम्ही हारत नाही तर…

Marathi Quotes

Marathi Quotes on Life and Lose Marathi Quotes: आयुष्य हे बॉक्सिंगच्या खेळासारखं आहे. तुम्ही खाली पडलात म्हणून तुम्ही हारत नाही तर तुम्ही उठण्याचा प्रयत्न केला नाही तरच तुम्ही हरलात असं ठरतं.   Read more quotes on lose here.

Jivnat Shiklele Dhade © 2016-17