Jivnat Shiklele Dhade

Marathi Quotes & Stories

Tag: hurt

आयुष्यात इतकं पण भावनिक…

Beautiful Marathi Quote Hurt

Marathi Quote Hurt Pictorial Marathi Quote Hurt आयुष्यात इतकं पण भावनिक होऊ नका कि स्वत: ला दुखवाल. पण आयुष्यात इतकं पण कठोर होऊ नका कि दुसर्‍यांना दुखवाल.   जखमेवर अधिक विचार व सुविचार येथे वाचा.

एकदा का खरच तुम्ही कुणाला दुखावलं…

Marathi Quote Hurt

Marathi Quote Hurt Marathi Quote Hurt Image One you have really hurt someone, it will always be in the back of their mind even if they still have a smile on their face. एकदा का खरच तुम्ही कुणाला दुखावलं की, ते दु:ख कायम त्यांच्या मनात असतं. जरी त्यांच्या चेहर्‍यावर स्मित हास्य असलं तरी.   हा […]

Jivnat Shiklele Dhade © 2017