Tag: honest

तुम्ही असा विचार करत असणार, तिला तुमची…

Marathi Quotes

Marathi Quotes on Money, Gift, Time, Effort, Honest, Loyalty, Smile and Priority Marathi Quotes: तुम्ही असा विचार करत असणार, तिला तुमची गाडी हवी आहे, तुमचा पैसा आणि भेटवस्तू. पण योग्य स्त्रीला हवा असतो तो तुमचा वेळ, तुमचे प्रयत्न, तुमचा प्रामाणिकपणा, तुमची निष्ठा, तुमचे स्मितहास्य आणि तुम्ही तिला देत असलेले प्राधान्य. You might think she wants […]

नेहमी स्वत: बद्दल प्रामाणिक राहा. कारण…

Marathi Quotes

Marathi Quotes on Honest and People Marathi Quotes: नेहमी स्वत: बद्दल प्रामाणिक राहा. कारण जगात असे थोडेच लोक आहेत जे तुमच्याशी प्रामाणिक आहेत.   Read more text and pictorial based quotes on people here.

Jivnat Shiklele Dhade © 2016-17