Tag: heart

हृदयाविना केलेली ओठांची…

Heart Quotes Marathi

Heart Quotes Marathi Heart Quotes Marathi हृदयाविना केलेली ओठांची हालचाल व्यर्थ आहे.     Also read text and pictorial based quotes on love here.

हृदयाची झेप…

Marathi Quotes Heart

Marathi Quotes Heart Marathi Quotes Heart हृदयाची झेप बुद्धीच्या पलिकडेची असते.   Read more text and pictorial based quotes on heart here.

फक्त काही लोकांवर प्रेम करण्यापेक्षा…

Marathi Quotes Heart

Marathi Quotes Heart Marathi Quotes Heart फक्त काही लोकांवर प्रेम करण्यापेक्षा सगळ्यांवर प्रेम करत रहा, कारण काही लोक हृदय तोडतील तेव्हा सगळेजण हृदय जोडायला नक्की येतील.   Also read text and pictorial based quotes on love here.

हृदय आहे म्हणून ते…

Marathi Quotes Heart

Marathi Quotes Heart Marathi Quotes Heart हृदय आहे म्हणून ते भल्या भल्याना द्यायच नसतं. पाहताक्षणी देण्यात कधीच शहाणपण नसतं. अथांग सागर सुंदर आहे म्हणून त्यात पडायच नसतं. काठाने जाणार्‍या वाटसरुने पाण्यात कधी डोकवायचं नसतं. एखाद्याच गोड गोड बोलणं मनावर कधी घ्यायचं नसतं. वाळू सुंदर दिसली म्हणून मासुळीने किनार्‍यावर यायचं नसतं.   Read more text based […]

जर ती तुमच्या स्मितहास्यासाठी जबाबदार आहे…

Marathi Quotes

Responsible, Smile, Heart and Smile Quotes Marathi Smile Quotes Marathi: जर ती तुमच्या स्मितहास्यासाठी जबाबदार आहे, तर तुम्ही तीच्या हृदयासाठी जबाबदार बना. If she is responsible for your smile, be responsible for her heart. Read more quotes on responsible here. Read more quotes on smile here. Read more quotes on heart here.

निर्दयी जगात नाजूक हृदय बाळगणे म्हणजे…

Marathi Quotes

Soft Heart Marathi Quotes and on Cruel World Soft Heart Marathi Quotes: निर्दयी जगात नाजूक हृदय बाळगणे म्हणजे धैर्य, कमजोरी नाही. Having a soft heart in a cruel world is courage, not weakness. Read more quotes on heart here. Read more quotes on cruel here. Read more quotes on courage here. Read more quotes on […]

सुंदरता लक्ष वेधून घेते. पण स्वभाव…

Marathi Quotes

Marathi Quotes on Beauty, Nature and Heart Marathi Quotes: सुंदरता लक्ष वेधून घेते. पण स्वभाव हृदय वेधून घेते. Read more quotes on beauty here. Read more quotes on nature here. Read more quotes on heart here.

जो तुमच्याशी ‘हृदयापासून ‘ बोलत असतो…

Marathi Quotes

Marathi Quotes on Heart and Speak Marathi Quotes: जो तुमच्याशी ‘हृदयापासून ‘ बोलत असतो त्याच्याशी कधी ‘डोक्याने’ बोलू नका. Read more quotes on heart here. Read more quotes on speak here.

Jivnat Shiklele Dhade © 2016-17