Tag: happy

कधी कधी जी व्यक्ती सगळयांना आनंदात…

Lonely Quotes Marathi

Lonely Quotes Marathi Lonely Quotes Marathi कधी कधी जी व्यक्ती सगळयांना आनंदात ठेवण्याचा प्रयत्न करत असते ती व्यक्ती सगळयात एकटी असते. Sometimes the person who tries to keep everyone happy is the most lonely person.   Also read text and pictorial based quotes on happy here.

Happy New Year 2017 Marathi Quotes

New Year 2017 Marathi Quotes

New Year 2017 Marathi Quotes Images New Year 2017 Marathi Quotes: उद्या ३६५ पानी पुस्तकाचे पहिले कोरे पान आहे. चांगलं एक लिहा. Tomorrow is the first blank page of a 365-page book. Write a good one. Read more quotes on happy here.

जर तुम्ही जीवनाच्या प्रेमाकडे बघणं थांबवलत…

Marathi Quotes

Marathi Quotes on Life, Love and Happy Marathi Quotes: जर तुम्ही जीवनाच्या प्रेमाकडे बघणं थांबवलत आणि ज्या गोष्टी तुम्हाला करण्यास आवडतात ज्यातुन तुम्हाला आनंद मिळतो त्या करण्यास सुरुवात केलीत, तर तुमच्या जीवनातले प्रेम स्वत: तुम्हाला शोधेल. Read more quotes on life here. Read more quotes on love here. Read more quotes on happy here.

मुलांना श्रीमंत होण्यास शिकवू नका. त्यांना…

Marathi Quotes

Marathi Quotes on Children, Happy and Importance Marathi Quotes: मुलांना श्रीमंत होण्यास शिकवू नका. त्यांना आनंदी राहण्यास शिकवा. त्यामुळे जेव्हा ती मोठी होतील तेव्हा त्यांना गोष्टींचे महत्त्व कळेल किमती नाही. Read more quotes on children here. Read more quotes on happy here. Read more quotes on importance here.

केवळ तुम्ही कुणावर पे्रम करताय म्हणून

Marathi Quotes

Marathi Quotes on Love, Happy and Someone Marathi Quotes : केवळ तुम्ही कुणावर पे्रम करताय म्हणून याचा अर्थ असा नाही होत कि ते तुम्हाला समाधानी वा आनंदी ठेवतील. Just because you love someone, doesn’t mean they can make you happy. Read more quotes on love here. Read more quotes on happy here. Read more quotes […]

मला साधे सरळ जीवन जगायचे आहे. ताण तणाव…

Marathi Quotes

Marathi Quotes on Life, Stress and Happy Marathi Quotes: मला साधे सरळ जीवन जगायचे आहे. ताण तणाव नसलेले जीवन. मला खूप काही श्रीमंती आणि प्रसिद्धी नकोय. मला फक्त आनंदी राहायचे आहे. I want to live a simple life without stress or worry. I don’t need a lot of stuff. I just want to be happy. […]

जर तुम्ही एका कारणास्तव आनंदी आहेत…

Marathi Quotes

Marathi Quotes on Happy and Distress Marathi Quotes: “आनंदी राहा कुठलेही कारण नसताना. एका लहान मुलासारखे. जर तुम्ही एका कारणास्तव आनंदी आहेत, तर तुम्ही संकटात आहात, यामुळे की ते कारण तुमच्याकडून परत घेतले जाउु शकते.” – दिपक चोप्रा   Read more text and pictorial based quotes on happy here.

Jivnat Shiklele Dhade © 2016-17