Jivnat Shiklele Dhade

Marathi Quotes & Stories

Tag: happy

आनंदी राहा.

Marathi Quote Happy

Marathi Quote Happy Marathi Quote Happy Image Be happy आनंदी राहा.   हा चित्रमयी विचार किंवा सुविचार तुम्हाला कसा वाटला हे कमेंटच्या माध्यमातून नक्कीच कळवा. Read more text and pictorial based quote on happy here.

तुम्हाला आनंदी करेल…

Marathi Quote Happy

Marathi Quote Happy Marathi Quote Happy Image Do more of what makes you happy. तुम्हाला आनंदी करेल असे काम अधिक करा.   हा चित्रमयी विचार किंवा सुविचार तुम्हाला कसा वाटला व व्याकरणाच्या आणि अनुवादाच्या चूक असल्यास कमेंटच्या माध्यमातून नक्कीच कळवा. Also read text and pictorial based quotes on trust here.

Jivnat Shiklele Dhade © 2017