Jivnat Shiklele Dhade

Marathi Quotes & Stories

Tag: friendship

महान व्यक्तींचे मैत्रीवर सुंदर विचार व सुविचार

Friendship Quotes Marathi

Friendship Quotes Marathi Friendship Quotes Marathi translation   The greatest gift of life is friendship, and I have received it. – Hubert H. Humphrey जीवनाची सर्वात मोठी भेटवस्तू म्हणजे मैत्री आहे आणि मला ते मिळाले आहे. – ह्यूबर्ट एच. हम्फ्री   We’re born alone, we live alone, we die alone. Only through our love and […]

मैत्रीवर सुंदर छोटी गोष्ट

Marathi Story Friendship

Marathi Story Friendship Marathi Story Friendship with conclusion   एक खेकडा समुद्र किना-यावर फिरताना स्वत:च्या पायांमुळे होणारी नक्षी पहात होता. तेव्हढ्यात समुद्राच्या लाटेने ती नक्षी पुसली गेली. ते पाहुन खेकडा लाटेस म्हणाला, “मी तर तुला माझी जवळची मैञिण समजत होतो आणी तरीही तू माझी छान नक्षी पुसून टाकलीस. “त्यावर लाट म्हणाली, “अरे या नक्षीच्या मागावरच […]

Jivnat Shiklele Dhade © 2017