Tag: friends

आहात तुम्ही सावरायला म्हणून पडायला…

Marathi Quotes

Marathi Quotes on Live, Laugh and Friends Marathi Quotes: आहात तुम्ही सावरायला म्हणून पडायला आवडते, आहात तुम्ही हसवायला म्हणून रडायला आवडते, आहात तुम्ही समजवायला म्हणून चुकायला आवडते. माझ्या आयुष्यात आहेत तुमच्यासारखे “मित्र” म्हणून मला जगायला आवडते. Read more quotes on live here. Read more quotes on laugh here. Read more quotes on friends here.

मैत्री तुटायला कधी सुरुवात होते?

मैत्री

चांगल्या काळात हात धरणे म्हणजे मैत्री नव्हे, वाईट काळात देखील हात न सोडणे म्हणजे मैत्री. मैत्री तुटायला कधी सुरुवात तेव्हा होते जेव्हा … 1) आपण मैत्री मध्ये व्यवहार आणतो तेव्हा 2) मैत्रीमध्ये आपण खूप अपेक्षा ठेवायला सुरुवात करतो तेव्हा 3) आपण मित्राला गृहीत धरायला सुरुवात करतो तेव्हा 4) मैत्रीमध्ये आपणच कसे प्रामाणिक आहोत हे समोरच्याला […]

दोन गोष्टींसाठी तुम्हाला कधीच धावपळ करावी लागणार नाही:

Marathi Quotes

Marathi Quotes True Love and Friends Marathi Quotes True Love: ‘दोन गोष्टींसाठी तुम्हाला कधीच धावपळ करावी लागणार नाही: खरे मित्र आणि खरं प्रेम’ “Two things you will never have to chase : True friends & true Love.” – Mandy Hale Read more quotes on friends here. Read more quotes on love here.

खरे मित्र कधीच दूर जात नाहीत…

Marathi Quotes

Marathi Quotes on Friends Marathi Quotes: खरे मित्र कधीच दूर जात नाहीत, जरी ते रोज बोलत नसले तरी. Read more quotes on friends here.

लोक बदलतात. प्रेम दुखावते. मित्र सोडुन…

Marathi Quotes

Marathi Quotes on People, Love, Friend and Life Marathi Quotes: लोक बदलतात. प्रेम दुखावते. मित्र सोडुन जातात. चुकीचं घडत जातं. पण फक्त हे लक्षात ठेवा. जीवन पुढे जात राहतं…   Read more text and pictorial based quotes on life here.

अशा मित्रांसोबत वेळ घालवा जे…

Marathi Quotes

Marathi Quotes Friends and Life Marathi Quotes Friends जीवन खूप छोटं आहे. अशा मित्रांसोबत वेळ घालवा जे तुम्हाला हसवतात आणि ज्यांच्यामुळे तुम्हाला प्रेमाची जाणीव होते.   Read more quotes on friends here.

Jivnat Shiklele Dhade © 2016-17