Jivnat Shiklele Dhade

Marathi Quotes & Stories

Tag: friends

तुमच्या मित्रांना कधीच एकाकी…

Marathi Quote Friends

Marathi Quote Friends Marathi Quote Friends Image तुमच्या मित्रांना कधीच एकाकी वाटू देऊ नका. त्यांच्याशी नेहमी हसत खेळत रहा. Never let your friends feel lonely. Always keep laughing playing with them.   हा चित्रमयी विचार किंवा सुविचार तुम्हाला कसा वाटला व व्याकरणाच्या आणि अनुवादाच्या चूक असल्यास कमेंटच्या माध्यमातून नक्कीच कळवा. Also read text based quote […]

Jivnat Shiklele Dhade © 2017