Tag: friend

मैत्री तुटायला कधी सुरुवात होते?

मैत्री

चांगल्या काळात हात धरणे म्हणजे मैत्री नव्हे, वाईट काळात देखील हात न सोडणे म्हणजे मैत्री. मैत्री तुटायला कधी सुरुवात तेव्हा होते जेव्हा … 1) आपण मैत्री मध्ये व्यवहार आणतो तेव्हा 2) मैत्रीमध्ये आपण खूप अपेक्षा ठेवायला सुरुवात करतो तेव्हा 3) आपण मित्राला गृहीत धरायला सुरुवात करतो तेव्हा 4) मैत्रीमध्ये आपणच कसे प्रामाणिक आहोत हे समोरच्याला […]

एक खरा मित्र तो असतो जो…

Marathi Quotes

Marathi Quotes on Friend Marathi Quotes: एक खरा मित्र तो असतो जो तुमच्यातील खरेपणा आणि तुमचे दु:ख ओळखू शकतो, जेव्हा तुम्ही इतरांना हसवण्याच्या नादात असतात. A true friend is someone who can see the truth and pain in you even when you are trying to fool everyone else. Read more quotes on friend here.

जीवनाच्या प्रत्येक टप्प्यात, प्रत्येकाकडे ‘एक…

Marathi Quotes

Marathi Quotes on Life and Friend Marathi Quotes: जीवनाच्या प्रत्येक टप्प्यात, प्रत्येकाकडे ‘एक मित्र’ असतो. पण फक्त भाग्यशालींच्या जीवनात ‘तोच मित्र’ सर्व टप्प्यांमध्ये असतो. Everyone has a friend in each stage of life. But only lucky ones have the same friend in all stages of life. Read more quotes on life here. Read more quotes […]

ज्यांच्यावर तुम्ही विश्वास ठेवता आणि जे…

Marathi Quotes

Marathi Quotes on Trust Marathi Quotes: ज्यांच्यावर तुम्ही विश्वास ठेवता आणि जे तुम्हास समस्या सांगतात अशांबद्दल काळजीपुर्वक रहा. प्रत्येकजण जो तुम्हाला स्मितहास्य दाखवतो तो तुमचा मित्र असेलच असं नाही. Read more quotes on trust here. Read more quotes on friend here.

Jivnat Shiklele Dhade © 2016-17